News

Πιστοποίηση αριστείας για το Εργαστήριο Έρευνας και Κλινικών Εφαρμογών στην Οφθαλμολογία

 

Πιστοποίηση αριστείας για τη διεξαγωγή έρευνας έλαβε πρόσφατα το Εργαστήριο Έρευνας και Κλινικών Εφαρμογών στην Οφθαλμολογία, που λειτουργεί στην Α’ Οφθαλμολογική  Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ). Η πιστοποίηση χορηγήθηκε, κατόπιν αξιολόγησης, από το European Vision Institute (EVI), έναν φορέα αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει ως στόχο την αξιολόγηση, την υποστήριξη και το συντονισμό ερευνητικών δράσεων στην Ευρώπη στον τομέα της οφθαλμολογίας. Με αυτήν την πιστοποίηση, το εν λόγω Εργαστήριο αποτελεί πλέον μέλος του European Vision Institute Clinical Research Network (EVICR.net). Το EVICR.net είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο οφθαλμολογικών κέντρων, αφιερωμένων στη διεξαγωγή έρευνας με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας. Οι τελευταίες εξασφαλίζονται μέσα από την αυστηρή τήρηση διαδικασιών που ακολουθούν διεθνή πρότυπα (standard operating procedures) και που διέπουν επιστημονικές/ερευνητικές, οργανωτικές και διοικητικές λειτουργίες. 

Το Εργαστήριο Έρευνας και Κλινικών Εφαρμογών στην Οφθαλμολογία πρωτοξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000 με πρωτοβουλία του κ. Φώτη Τοπούζη, σήμερα Αναπληρωτή Καθηγητή Οφθαλμολογίας του Α.Π.Θ. Το επιστημονικό έργο και οι λειτουργίες του Εργαστηρίου πραγματοποιούνται, υπό το συντονισμό του ιδίου, από μία μεγάλη ερευνητική ομάδα, η οποία περιλαμβάνει επιστήμονες από το χώρο της οφθαλμολογίας και της πληροφορικής, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. Παράλληλα, διεπιστημονικότητα εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεργασία με επιστήμονες σε άλλους τομείς εξειδίκευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν την επιδημιολογία/μελέτες γενικού πληθυσμού, τη γενετική και γενετική επιδημιολογία, τις απεικονιστικές μεθόδους και την οφθαλμική αιματική ροή: 1) στο γλαύκωμα, 2) την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (ΗΕΩ) και 3) τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑ). Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται υπό εξέλιξη κλινικές μελέτες που σχετίζονται με το γλαύκωμα και το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας.

Ένα από τα επιστημονικά επιτεύγματα του Εργαστηρίου είναι η διεξαγωγή του Thessaloniki Eye Study (TES),  που αποτελεί τη μεγαλύτερη επιδημιολογική μελέτη του γλαυκώματος και της ΗΕΩ στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Αποτελέσματα αυτής της μελέτης έχουν ήδη δημοσιευθεί σε έγκριτα, διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έδωσαν σημαντικές πληροφορίες για τον επιπολασμό, καθώς και για άλλα χαρακτηριστικά των υπό μελέτη νοσημάτων. Επίκειται η έναρξη μελέτης επίπτωσης (incidence study) στο Thessaloniki Eye Study, που θα δώσει σημαντικά δεδομένα για τον κίνδυνο ανάπτυξης γλαυκώματος και ΗΕΩ στον πληθυσμό στη δεκαετία, καθώς και για τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης των παραπάνω νοσημάτων. Επιπλέον, το Εργαστήριο συμμετέχει ενεργά στα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα EUREYE Study και GlaucoGENE, με κύριο οργανωτικό και διοικητικό ρόλο. Το EUREYE Study είναι πανευρωπαϊκή επιδημιολογική μελέτη για την ΗΕΩ, κατά την οποία εξετάστηκαν 4753 άτομα από επτά Ευρωπαϊκές χώρες. Το GlaucoGENΕ είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα γενετικής επιδημιολογίας του γλαυκώματος, στο οποίο έχει ολοκληρωθεί η πιλοτική φάση και επίκειται η έναρξη του κυρίως προγράμματος. 

Παράλληλα με τη διεξαγωγή έρευνας, η δράση του Εργαστηρίου επεκτείνεται στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των διαγνωστικών και ερευνητικών ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων Οφθαλμιάτρων, την εναρμόνιση με τα διεθνή Guidelines για την εξέταση και αντιμετώπιση των οφθαλμικών νοσημάτων, καθώς και την εξοικείωση με νέες τεχνολογίες απεικόνισης του οφθαλμού στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εργαστήριο είναι ένα από τα επτά κέντρα στην Ευρώπη για τα οποία η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γλαυκώματος (European Glaucoma Society) παρέχει χρηματοδότηση (travel and fellowship grant) σε οφθαλμιάτρους που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στο γλαύκωμα (www.eugs.org/eng/education_travel.asp). Επίσης,  το Εργαστήριο έχει δεχτεί επιστήμονα από την Κίνα με εξειδίκευση στη δημόσια υγεία και τη βιοστατιστική στα πλαίσια των μορφωτικών ανταλλαγών Ελλάδος-Κίνας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 (υποτροφία από την ελληνική κυβέρνηση).  

Το Εργαστήριο Έρευνας και Κλινικών Εφαρμογών στην Οφθαλμολογία λειτουργεί στην Α΄Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.-Κτίριο Αιμοδοσίας, -1 όροφος.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Φώτης Τοπούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας.

Διευθυντής Α΄Οφθαλμολογικής Κλινικής: Παναγιώτης Οικονομίδης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας.